Akademins tillitsnätverk

Välkommen!


Akademins tillitsnätverk är ett nätverk för forskare från hela Sverige som verkar för ökad tillit i styrning och ledning i allmänhet och till de medborgarnära professionerna i synnerhet. Vi främjar forskning om tillitsskapande arbete och bygga broar mellan praktiker, politiker och forskare, för att på så vis bidra till den utveckling som redan är påbörjad på många håll i offentlig sektor i Sverige. Vi är även en plattform för att nå ut med forskning till samhället och mötas över ämnesgränser inom akademin.


Nätverket kommer under 2020 arrangera seminarier och konferenser och det kommer även gemensamma publikationer. Snart kan alla intresserade kunna anmäla sig till nätverket på denna hemsida (som forskare eller praktiker), för att få löpande uppdateringar i ett nyhetsbrev.


Gå gärna med i nätverkets grupp på Facebook!


Mer information kommer. Vid frågor, kontakta någon av forskarna i styrgruppen eller Louise Bringselius, louise.bringselius @ fek.lu.se.

 
Hösten 2020

Seminarier mm - information kommer.


4 maj 2020

Forskardag.


Januari 2020

Internt planeringsmöte i nätverkets styrgrupp.


29 december 2019

Debattartikel i Dagens Nyheter:

"Offentliga sektorn måste utvecklas nära medborgarna" (länk)


12 november 2019

Nätverket presenterades på Kvalitetsmässan av Lotta Dellve, Ingibjörg Jonsdottir och Louise Bringselius. (Länk)


November 2019

Nätverkets grupp startades på Facebook, se "Akademins tillitsnätverk" och gå gärna med. (Länk)