Ämnesföreträdare

Akademins tillitsnätverk

Styrgrupp

Vi som ingår i nätverkets styrgrupp representerar varsitt akademiskt ämne. Vår roll är att samordna arbetet i nätverket och att fungera som kontaktpersoner för våra forskarkollegor inom dessa ämnen.

Louise Bringselius

Docent i företagsekonomi,

Lunds universitet

Ledare för Akademins tillitsnätverk


Bo Rothstein

Professor i statsvetenskap,

Göteborgs universitet


Jonna Bornemark

Professor i filosofi,

Södertörns högskola


Andreas Bergh

Docent i nationalekonomi,

Lunds universitet


Stefan Tengblad

Professor i Human Resource Management,

Göteborgs universitet


Lotta Dellve

Professor i arbetsvetenskap,

Göteborgs universitet


Patrik Hall

Professor i statsvetenskap /

Globala politiska studier,

Malmö universitetIngibjörg Jonsdottir

Professor vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet

Föreståndare Institutet för stressmedicin,

Västa Götalandsregionen (VGR)


Jonatan Metzger

Professor i Urbana och regionala studier,

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)


Johann Packendorff

Professor i industriell ekonomi och organisation,

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)


Mats Benner

Professor i forskningspolitik,

Lunds universitet


Erik Berntson

Docent i psykologi,

Stockholms universitet


Kerstin Svensson

Professor i socialt arbete,

Lunds universitet