Forskaranmälan

Akademins tillitsnätverk

Anmälan forskare

I detta formulär kan du som forskare anmäla dig som medlem i Tillitsdelegationens forskarnätverk. Ditt namn kommer då att anges under Medlemmar här på hemsidan och du kommer få inbjudningar till möten, mm. Avanmälan till louise.bringselius@fek.lu.se. Framöver kommer det även finnas möjlighet för dig som inte är forskare att anmäla dig till våra nyhetsbrev mm.