Medlemmar

Akademins tillitsnätverk

Medlemmar

Shirin Ahlbäck Öberg

Docent i statskunskap

Uppsala universitet


Wanja Astvik

Docent i psykologi

Mälardalens högskola


Mats Benner

Professor i forskningspolitik,

Lunds universitet


Andreas Bergh

Docent i nationalekonomi,

Lunds universitet


Erik Berntson

Docent i psykologi,

Stockholms universitet


Lisa Björk

Fil dr i arbetsvetenskap och forskare/utvecklingsledare,

Institutet för stressmedicin,

Västa Götalandsregionen (VGR)


Jonna Bornemark

Professor i filosofi,

Södertörns högskola


Louise Bringselius

Docent i företagsekonomi,

Lunds universitet


Linda Corin

Fil dr i arbetsvetenskap

Institutet för stressmedicin,

Västa Götalandsregionen (VGR)

Affilierad till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet


Lotta Dellve

Professor i arbetsvetenskap,

Göteborgs universitet


Magdalena Elmersjö

Fil dr och lektor i socialt arbete, äldre och äldreomsorg

Södertörns högskola


Magnus Erlandsson

Fil dr i statsvetenskap

Malmö universitet


Martin Fransson

Fil dr i företagsekonomi,

Karlstad universitet


Patrik Hall

Professor i statsvetenskap

Malmö universitet


Johan Hansson

Ek dr i företagsekonomi

IPF vid Uppsala universitet


Teres Hjärpe

Fil dr i socialt arbete

Lunds universitet


Robert Holmberg

Fil dr i psykologi

Lunds universitet


Stefan Holmlid

Professor i design

Linköpings universitet


Mats Hyvönen

Fil dr medie- och komm.vetenskap. Forskare och forskningssamordnare antropol. institutionen

Uppsala universitet


Anders Ivarsson Westerberg

Professor i offentlig förvaltning

Södertörns högskola


Karin Jonnergård

Professor i företagsekonomi

Lunds universitet


Ingibjörg Jonsdottir

Professor vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet

Föreståndare Institutet för stressmedicin,

Västa Götalandsregionen (VGR)


Annika Härestam

Professor i arbetsvetenskap

Stockholms universitet


Robert Larsson

Fil dr och lektor i folkhälsovetenskap,

Mälardalens högskola


Charlotta Levay

Docent i företagsekonomi,

Lunds universitet


Ann Liss

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Högskolan Väst


Mikael Löfström

Docent i företagsekonomi

Högskolan i Borås


Jonatan Metzger

Professor i Urbana och regionala studier,

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)


Stig Montin

Professor i offentlig förvaltning,

Göteborgs universitet


Linda Mossberg

Fil dr och lektor i socialt arbete

Högskolan Väst


Johann Packendorff

Professor i industriell ekonomi och organisation,

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)


Johan Quist

Docent i företagsekonomi,

Karlstad universitet


Sharon Rider

Professor i filosofi

Uppsala universitet


Bo Rothstein

Professor i statsvetenskap,

Göteborgs universitet


Tiziana Sardiello

Fil dr i sociologi

Stockholms universitet


Rebecca Selberg

Fil dr och lektor i genusvetenskap

Lunds universitet


Magnus Svartengren

Professor i arbets- och miljömedicin

Uppsala universitet


Maria Svenér

Fil lic. i organisation (företagsekonomi)

Malmö universitet


Elisabeth Sundin

Professor em i företagsekonomi

Linköpings universitet


Kerstin Svensson

Professor i socialt arbete,

Lunds universitet


Stefan Tengblad

Professor i Human Resource Management,

Göteborgs universitet


Anna Thomasson

Docent i företagsekonomi

Lunds universitet


Sten Widmalm

Professor i statskunskap

Uppsala universitet